Μαθήματα

Ας Μάθουμε Οικονομία!

Επιλέξτε Κατηγορία

Μικροοικονομία

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τη μελέτη οικονομικών θεμάτων  που απασχολούν καταναλωτές,  παραγωγούς, και επιχειρήσεις. Κόστος ευκαιρίας, ελαστικότητες, τιμή και ποσότητα ισορροπίας θα είναι μερικές από τις  έννοιες που θα αναλύσουμε.

Μακροοικονομία

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με οικονομικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία ως ένα ενιαίο σύνολο. Πληθωρισμός, Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τραπεζικό σύστημα, και οικονομικοί κύκλοι θα είναι μερικές από τις έννοιες που θα αναλύσουμε.

Γραφτείτε Στη Λίστα Ενημερωτικών Δελτίων Μας

Copyright © 2020, Εδώ Μαθαίνουμε Οικονομία!
Designed by  Ornicom Web Solutions